Ředitelka

mgr Bc. Leona Sodomová

Vedoucí učitelka MŠ

Zuzana Petráňová, DiS.

Učitelky

Eliška Hynková, DiS.

Vedoucí stravování

Milena Hlušičková

Kuchařka

Věra Majznerová

Školnice

Tereza Stříteská