DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ

Srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ U NÁS V MŠ

STŘEDA 15. 5. 2024 

9.00 – 15:00 HODIN

JAKÝ BYL MĚSÍC BŘEZEN A DUBEN

Ohlédnutí za březnem a dubnem…. 

V měsíci březnu nás provázel tematický blok „Jak se budí jaro“ a začali jsme podtematem „Ptáci se k nám vracejí“ – zde jsme se snažili upevnit znalost v oblasti života stěovavých ptáků a při vycházkách jsme pozorovali veškeré ptactvo. V dalším týdnu s podtemamtem „Jak se přivolává jaro“ nás čekala spousta aktivit s jarní tematikou a na to navazoval další týden s podtematem „Květiny na louce a na zahradě“. Zde jsme se seznamovali s jarními květinymi a pracemi na zahradě. pozorovali jsme probouzející se přírodu a upevňovali jsme si vztah k přírodě. „Veselé koledování“ zakončilo březnový blok témat a připravovali jsme se na příchod Velikonoc.

Do měsíce dubna jsme vkročili plni elánu abychom nacvičili program na jarní vytoupení pro rodiče a veřejnost. První dubnový týden nás provázelo podtéma „Zvířátka u nás doma a jejich mládátka“ V druhém týdnu nás velmi zajujalo podtéma „Stromy, keře a jejich obyvatelé“, ale hlavní náplní těchto dní bylo již zmiňované jarní vystoupení, které bylo plné básniček, písniček, tanečků i cvičení. Následující týden jsme se seznamovali s tím, „Kdo žije u potoků, řek a rybníků“ a seznamovali jsme se s faunou a florou kolem našich vod. A „Zvířátka v ZOO“ zakončila putování se zvířátky.  Vše nás to velice bavilo a těšíme se na příště…… 🙂 🙂 🙂

Měsíc duben jsme zakončili čarodějnickou stezkou plnou úkolů a čarodějnickým dopolednem se soutěžemi, hrami  a opékáním špekáčků….

JAKÝ BYL MĚSÍC ÚNOR

Měsíc únor jsme zahájili tematickým blokem „Svět kolem nás“ se čtyřmi podtématy.

První týden nás provázelo „Masopustní veselí“ Seznamovali jsme se s tradicí masopustu, maskami, čekalo nás množství her a zajímavých aktivit spojených s touto tematikou. 

Druhý únorový týden jsme si hráli na nejrůznejší řemesla a povolání. Téma „Hádej, čím jsem“ bylo velmi zajímavé. Pracovali jsme s obrazovým materiálem, nechyběly pohybové a smyslové hry, kreslili jsme a malovali. V tomto týdnu nás ale čekalo ještě jedno překvapení – „Školkový valentýnský ples“, na který jsme velice těšili. Paní učitelky nás seznámily s polkou, valčíkem, tangem, mazurkou, rock´n´rollem, poslechli jsme i vážnou hudbu, tančili jsme a samozřejmostí byla tombola a bohaté občerstvení. Všichni si to náležitě užili.

Třetí týden nás také ve školce moc bavil. Krásné téma „Čím se dopravujeme“ máme opravdu všichni rádi. Povídali jsme si o dopravních prostředcích, víme, že některé jezdí, jiné plují či létají. Složili jsme zkoušku a obdrželi řidičský průkaz. Kreslili jsme, skládali a lepili. Hráli jsme pohybové hry a seznamovali jsme se se základními pravidly silničního provozu a bezpečnosti.

Poslední týden a „Věci kolem nás – co k čemu potřebuji“ Zjišťovali jsme, z čeho jsou různé předměty denní potřeby vyrobeny, víme, že některé předměty jsou pro nás nebezpečné atd. I k tomu tématu pro nás měly paní učitelky připravených spoustu zajímavých činností. Nejlepším dnem pro nás ale bylo úterý 27.2. , kdy u nás v MŠ proběhlo divadelní představení „Šípková Růženka“ Krásné zpracování klasické pohádky, velmi pěkně vypracované kulisy a skvělé výkony herců z vysokomýtského Divadeliéru, to vše mělo za následek perfektní kulturní zážitek. Dětem se představení moc líbilo….

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MŠ NA ŠK.ROK 2024/2025

Přihlášky do MŠ ZÁLŠÍ na školní rok 2024/2025 budou vydávány v MŠ ve dnech 25. – 28. 3. 2024 nebo jsou ke stažení na webových stránkách v sekci „dokumenty ke stažení“ ( Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list dítěte a Přihláška dítěte k zápisu do MŠ)

Příjem vyplněných přihlášek do 10. 5. 2024 včetně potvrzení od lékaře (razítko s květnovým datem).

 

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat 🙂 

CO JSME PROŽILI V LEDNU

Na začátku ledna si vždy ve školce povídáme o zvířátkách z lesa. Prohlížíme si obrázky, říkáme si, jak které zvířátko žije, jaké vydává zvuky, prozkoumáváme srnčí a jelení parůžky, zkoušíme se pohybovat jako zvířátka, čteme si o zvířátkách z lesa pohádky apod. Po delší době jsme si mohli zkusit cvičení v tělocvičně ZŠ. Děti to tam mají moc rády. Rozcvičili jsme se zvířecí rozcvičkou. Nechyběla ani hra „Na jelena“. Rozdělili jsme se na stanoviště, kde děti cvičily jako ptáčci (žebřiny), veverky (lezecká stěna), zajíčci (skoky v pytli), atd.  Některá zvířátka jsme si v MŠ s dětmi vyrobili. Samozřejmostí je i vycházka k místním krmelcům. Děti měly za úkol přinést z domova zeleninu či ovoce. Někdo byl dokonce tak pilný, že nezapomněl ani na ptáčky, kterým přinesl sypání do krmítka.  Naši malí průzkumníci po cestě pozorovali stopy zvířat ve sněhu a poslouchali zpěv ptáčků.  V lese jsme dali potravu tiše do krmelce, abychom zvířátka nevyplašili. Výpravu jsme si všichni užili.

V dalším týdnu jsme ve školce uspořádali ZOH. Při slavnostním zahájení byl zapálen olympijský oheň a společně si všichni malí sportovci zazpívali českou státní hymnu. Děti se proměnily v lyžaře, biatlonisty, bruslaře, snowboardisty, hokejisty. Učili se vzájemně si fandit, podpořit se, ocenit vítěze nebo zvládnout překážku. Na závěr dostaly všechny děti krásné a hlavně zasloužené medaile. Počasí zrovna zimním sportům nepřálo, takže se soutěžilo jen ve třídě. Olympiádu si všichni náramně užili a již se těší na tu příští.

Lyžování PEKLÁK  – někteří z našich předškoláků se vydali do České Třebové na svah, kde se učili zábavnou formou základům lyžování a jízdě na vleku. Děti byly předány do rukou kvalifikovaných instruktorů. Naši malí lyžaři si užili skvělou zábavu a odvezli si s sebou plno zážitků.

V posledním lednovém týdnu se uskutečnil MAŠKARNÍ KARNEVAL. Třída byla vyzdobena balónky a barevnými papírovými girlandami. Pak už se jen čekalo, až se děti dostaví ve svých kostýmech. Od rána se všichni těšili, až začne karnevalový rej. Pouštěli se písničky, tancovalo se, pro děti byly připravené různé soutěže a hry. Všichni jsme si tento den moc užili a děti odcházely domů plné nadšení a z karnevalu si odnesly nějaké dobroty a dárečky.

Co jsme prožili v prosinci ve školce

Měsíc prosinec byl ve znamení příprav na blížící se Vánoce a vše s nimi spojené. I my v MŠ jsme měli plné ruce práce s přípravami a výzdobou celé školky.

 Nejprve jsme začali pozvolna,  – nácvikem programu na tradiční rozsvícení vánočního stromu v Zálší,dne 3.12., kde měly naše děti krátký program s básničkami a písničkami. Dále následovalo vystoupení žáků ZŠ a „Večer otevřených dveří“ školy spojený s vánočním jarmarkem.

V prvním týdnu nás v úterý 5,12. navštívil Mikuláš s andílkem. Děti přednesly několik básniček a zazpívaly písničky, za toto vystoupení byly odměněny balíčkem dobrot. V pátek 8.12.  byli naši předškoláci pozváni do školy aby se společně se školáky zapojili do projektového dne se stavebnicí GEOMAG, která rozvíjí nejen jemnou motoriku, ale i prostorovou představivost a tvořivost.

Druhý prosincový týden byl náročnější. Ve středu 13.12. proběhlo dlouho plánované a nacvičované vystoupení pro rodiče a veřejnost. Všichni přítomní mohou potvrdit, že i školkové děti se umí stát herci a zahrát krásné dramatické představení. Tentokrát se jednalo o muzikál „Popelka“, v režii paních učitelek. Celé představení bylo proloženo písničkami, tanečky i básničkami a dětem se velmi povedlo. Po vystoupení byl zpřístupněn prodej výrobků nejen našich dětí, ale výtvorů či dárků ze strany rodičů, které nám byly věnovány k prodeji a jako tradičně se při dobrém občerstvení v předvánoční atmosféře posedělo a pobesedovalo.

V pátek 15.12. jsme se vydali po vesnici abychom poděkovali a popřáli krásné Vánoce všem, kteří nás celoročně podporují a spolupracují s námi – především ZŠ, OÚ Zálší, Fa ZALSTAV, fa KOVOZAL, ZOD Zálší a fa SAHM. Všem ještě jednou moc děkujeme za dosavadní podporu a spolupráci.

V třetím týdnu již panavola v MŠ opravdu vánoční atmosféra, protože nás ve středu 19.12. navštívil Ježíšek a nadělil nám do školky krásné dárky:  velký domeček pro panenky, autodráha-garáž, knihy, stavebnici lego DUPLO a spoustu dalších hezkých věciček. A aby si dětičky něco odnesly domů, tak kromě drobné hračky si každoročně odnáší vlastnoručně vyráběné přáníčko s vánoční fotografií, o kterou se vždy postarají paní učitelky. Tradiční vánoční fotografování probíhá v naaranžovaném fotokoutku zřízeném přímo k tomuto účelu. A v poslední den před vánočními prázdninami jsme využili pozvání ze strany ZŠ k využití prostor tělocvičny, zde jsme si zahráli pohybové a míčové hry, také nás zaujala lezecká stěna a cvičili jsme na žíněnkách….

Tímto děkujeme všem rodičů za spolupráci v novém roce přejeme jen to nejlepší.

Tým MŠ