Co se u nás dělo v dubnu

Hned po Velikonocích jsme ve škole přivítali budoucí prvňáčky, kteří se 2. dubna přišli na naši školu zapsat. Všichni nám ukázali, jak moc jsou šikovní a my se na ně v září budeme moc těšit 😊

V dubnu nám přálo počasí, tak jsme hodiny tělesné výchovy trávili na hřišti. Mohli jsme se starat i o naše záhonky a odměnou nám byla první sklizeň ředkviček.

Tento měsíc slaví svůj svátek Země a my ho oslavili s ní. Paní učitelky si pro nás připravily detektivní hru, kdy jsme po škole hledali jednotlivé dílky skládačky a pak jsme si povídali o tom, jak správně třídit odpad, jak se o naši planetu starat, ale také o tom, co je pro naši Zemi škodlivé a neprospěšné.

Poslední den, 30. 4., je na naší škole tradicí oslavit Čarodějnice. Sešlo se u nás spoustu čarodějů a čarodějnic, každý s jinými schopnostmi. Všichni se vzájemně představili a řekli pár slov o tom, co mají rádi, odkud přiletěli a v čem vynikají. Pak už nás čekal společný přesun k místní hasičské zbrojnici, kde si všechny kouzelné bytosti opekly něco dobrého (někdo si donesl vuřt nebo párek, někdo naložený sýr, další kousek masa, ale objevila se i kukuřice). Tímto bychom chtěli moc poděkovat zálešským hasičům, že nám umožnili využít jejich zázemí a připravili pro nás rozpálený gril. Kouzelné čarodějné dopoledne bylo krásné a vydařené a my se moc těšíme na příští rok, až ho budeme moci zopakovat.

Kontrola BOZP

Dne 7. 5. 2024 proběhla preventivní kontrola bezpečnosti práce na obou pracovištích Základní školy a mateřské školy Zálší (budova ZŠ a budova MŠ). Kontrolu provedla osoba odborně způsobilá v prevenci rizik.

Zároveň proběhla aktualizace směrnice v bezpečnosti práce.

Setkání budoucích prvňáčků ve škole

Březen ve škole

Letošní březen byl ve znamení prázdnin. Děti si užily týden jarních prázdniny od 11. do 15. 3. a na konci měsíce (28. 4. – 1.5.) i velikonočního volna. Počasí nám přálo, takže jsme mohli venku sportovat, začít se starat o školní zahradu a vyrážet na procházky, kde si děti v praxi ověřovaly své znalosti o přírodě.

Kromě sportování a učení jsme se věnovali i výzdobě školy. Do oken jsme vyráběli nové obrázky s jarní tématikou a nástěnky na chodbě jsme zaplnili obrázky s motivem Velikonoc a jara.

Zápis do 1. ročníku

Co jsme dělali v únoru

Co jsme prožili v únoru? Dokončili jsme plavecký kurz a všichni jsme si odvezli domů „Mokré vysvědčení“. Mnoho z nás zdokonalovalo své plavecké schopnosti, někteří se s plaveckými styly teprve seznamovali. Ale všechny nás plavání moc bavilo.

V lednu jsme přišli o dvě lyžařské lekce, ale na Pekláku se podařilo najít jeden náhradní termín. Všem instruktorům a instruktorkám moc děkujeme. Děti si z kurzů odvážely plno zážitků a už teď se těší na příští rok, až se znovu budou moci postavit na lyže a sjet si kopec 🙂

13. 2. jsme ve škole pořádali školní karneval. Děti předvedly své úžasné kostýmy, zasoutěžily si a užily si spoustu legrace.

Na konci měsíce k nám zavítalo divadlo a my tak mohli zhlédnout Šípkovou Růženku.

A teď se děti těší na 11. 3., kdy jim začínají jarní prázdniny. 

Leden v naší škole 🙂

V měsíci lednu jsme pomalu zakončili vánoční období. Po vánočních prázdninách jsme se vrátili do školy plni dojmů a povídali si o našich zážitcích.

Nezapomněli jsme na svátek „Tří králů“, pranostiky, zvyky a tradice. Vánoční stromečky ze tříd i s ozdobami jsme zase na rok uložili do krabic.

Leden jsme si zpestřili lekcí lyžařského výcviku na Pekláku v České Třebové a navštěvovali jsme plavecký bazén ve Vysokém Mýtě.

Významný je leden tím, že naši žáci dostávají pololetní vysvědčení. Nejvíce natěšení jsou naši prvňáčci, pro které je to jejich první velké ohodnocení vynaložené snahy a píle.

Prázdninová družina

Co jsme prožili v prosinci ve škole

Na začátku měsíce nás navštívil Mikuláš s andělem a čerty. Děti od něj dostaly balíčky s dobrotami a od čertů si odnášeli „čertovské vysvědčení“. 

Pak na nás čekalo rozsvěcení stromečku u obecního úřadu, kde jsme společně s MŠ zazpívali, zahráli na flétničky a řekli básničky. 

Následně se v naší škole konal Večer otevřených dveří s jarmarkem. Přivítali jsme rodiče i širší veřejnost. Ti si prohlédli prostory školy a na jarmarku si zakoupili výrobky našich dětí. Jsme rádi za hojnou účast. 

Tradiční předvánoční akcí je přání dětí místním firmám do nového roku. 

Na školní besídce jsme zahráli vánoční příběhy a společně s rodiči se těšili na blížící se Vánoce. 

Poslední školní den minulého roku si děti u společného stromečku rozbalily dárky, rozkrojily jablíčka, pouštěly lodičky a naši páťáci házeli bačkorku, jestli zůstanou v naší škole nebo jestli odejdou do nových škol 🙂 . Vánoční dopoledne jsme si všichni báječně užili.