Zájmové kroužky

Ve školním roce 2023/2024 nabízíme tyto kroužky:

Pohybové a sportovní aktivity – vyučující Ivana Zárubová

Sportovní aktivity jsou určené pro žáky 1. – 5. ročníku, zaměřují se na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností. Náplní jsou různorodé sportovní hry a cvičení. V zimním období je využívána školní tělocvična, která nabízí lezeckou stěnu, stolní tenis, šplh po tyči či po laně, spoustu vybavení ke cvičení a míčovým hrám. Při příznivém počasí zima připraví podmínky pro bobování  na kopci za školou. V jarním a podzimním období sportovní aktivity probíhají na hřišti u školy nebo na hřišti MŠ. Zde na vydlážděném hřišti lze hrát floorbal, streetbal, volejbal, fotbal a jiné míčové a sportovní hry.

Hudebně-pohybové aktivity – vyučující mgr Bc. Leona Sodomová

Jak již název napovídá, kroužek je zaměřen na dechová cvičení, zpěv, hru na zobcovou flétnu, Orffovy nástroje i na tělo a to vše spojeno s pohybem a hrou, což přispívá k rozvoji hudebních dovedností. Kroužek je určen pro žáky 1. – 5. ročníku.

Kroužek anglického jazyka pro 1. a 2. ročník – vyučující Mgr. Radka Zapletalová

Kroužek je zaměřen na přípravu žáků do hodiny povinné angličtiny, která je na naší škole vyučována od 3. ročníku. Žáci se formou her, křížovek, pohybových aktivit seznamují se základními anglickými slovíčky a gramatikou. 

Kroužek tvoříme a bádáme – vyučující Mgr. Ivana Lásková, mgr Bc. Leona Sodomová, Mgr. Radka Zapletalová

V tomto kroužku si děti vyzkouší různé pokusy, budou zkoumat, jak věci fungují, naučí se různé ruční techniky a rozvinou výtvarné dovednosti. Také podniknou badatelské výpravy do přírody. Zároveň budou rozvíjeny komunikační schopnosti a vzájemná spolupráce. Koužek je určen pro žáky 1. – 5. ročníku.

Literárně-dramatický kroužek – vyučující Mgr. Ivana Lásková

V kroužku budou rozvíjeny dramatické dovednosti dětí – přednes básní, vyjádření se vlastním tělem, dramatizace krátkých příběhů, …. Děti budou rozvíjet své hlasové a pohybové schopnosti. Zároveň získají zkušenosti v kominikaci a sdělování.