Každé dítě může být úspěšné, tak proč ne vaše?

Jsme základní škola málotřídního typu inkluzivně orientovaná a otevřená pro všechny děti bez rozdílů. Odlišnost dětí není pro nás zátěží, nýbrž přínosem jak pro děti majoritní skupiny tak pro učitele. Inkluze zde probíhá zcela přirozeně, nenásilně a plynule. V minulosti třídami této školy prošlo mnoho žáků, kteří potřebovali podat pomocnou ruku a byli zde úspěšně integrováni. Podporujeme vzdělávání všech dětí bez ohledu na intelektové možnosti, fyzické dispozice či sociální zázemí. Naše práce a náš přístup jsou největší devizou úspěšného vzdělávání všech dětí. Každé dítě je důležité a má právo si u nás  prožívat svůj úspěch, uznání a porozumění.

Pracujeme dle Školního vzdělávacího plánu s názvem POMÁHÁME SI NAVZÁJEM

Jedná se o živý dokument, který je průběžně upravován k potřebám našich žáků. Je k nahlédnutí u ředitelky školy.